Ulike typer skytesport

Skytesporten har utviklet seg fra den gamle adelens jaktleker, militære skytekonkurranser og ren jakt. I dag finnes det flere typer skytesport enn noensinne, fra bueskyting til skiskyting med rifle. Også i de olympiske leker har skytingen fått en relativt stor plass, med hele 15 ulike kategorier. Disse kategoriene ligger innunder ISSF, som er International Shooting Sport Federation.

Baneskyting med pistol

Blant øvelsene man finner i OL er ulike former for baneskyting med pistol. Vanligvis ligner ikke disse pistolene så mye på de man ser i actionfilmer, de er i stedet helt egne våpen spesielt utviklet for denne baneskytingen. Mange baner arrangerer allikevel skyting også for de med vanlige våpenpistoler. Klassene innen pistol deles stort sett opp etter avstand til blink, men også etter våpentype. 10 meter arrangeres kun for luftpistol, mens 25 meter kan skytes med standardpistol/finpistol, grovpistol eller silhuettpistol. Silhuettpistol er en form for hurtigpistolkonkurranse hvor man skyter på fem blinker i serier (4, 6 og 8 sekunder). 50 meter pistol kaltes før fripistol og regnes ofte som den mest presisjonskrevende øvelsen for pistolskyttere. Dette er en av de eldste pistoløvelsene.

ulike typer skytesport

Baneskyting med rifle

Også innen rifleskyting finnes det mange ulike øvelser som går på bane, og her deles det også ofte opp etter avstand til blink. I tillegg til avstandene har man også liggende og stående øvelser, akkurat som i skiskyting som også skytes med rifle. Blant de mest populære avstandene hos Det frivillige Skyttervesen er 100, 200 og 300 meter. I de olympiske leker konkurreres det i rifle, med luftrifle på 10 meter og rifle på 50 meter.

Leirdueskyting

Leirdueskyting er også en olympisk øvelse, og denne skytes med haglgevær. Leirduen er i dag en tallerkenformet plate laget av bitumen, og denne slynges ut foran skytteren. Skytteren kan selv si ifra når leirduen skal sendes ut. Tidligere var det vanligere med hvite leirduer, men ettersom disse kan være vanskelige å se har det nå blitt vanligere med duer i sterke farger, og sterk oransje er blitt vanlig. Denne typen skyting brukes også som trening for jegere som ønsker å skyte på bevegelige mål. Leirduene sendes enten ut enkeltvis eller i par.

Samlekonkurranser

Det som kalles Westernskyting, eller Cowboy Action Shooting (CAS) oppstod i California på 80-tallet. Sporten er bygget på Det ville vesten, og det brukes derfor også våpen tilsvarende det som var vanlig i USA på 1800-tallet. Dette er både revolvere, rifler og hagler, og de fleste konkurrerer i flere av våpnene. Våpnene kan være originale eller reproduksjoner, men de må være single action, som betyr at de må spennes manuelt for hvert skudd. Det skytes på blinker som avgir lyd, eller som er reaktive ved treff. Konkurransen går på tid, og bom eller brudd på prosedyrer gir derfor tilleggstid. Dette er en konkurranse som blir en slags blanding mellom rollespill og prestasjon, og det benyttes også som regel tidsriktige kostymer.