Jakt: Ikke bare en hobby – det er en levemåte

Det er en klisje å skrive at noe er mer enn en hobby, men i tilfellet jakt er det åpenbart noe som er helt sant. En hobby anses vanligvis som en interesse man driver med på jevnlig basis for å ha noe å gjøre i hverdagen. Jakt er veldig mye mer enn dette. Det er noe som ligger dypt inne i mennesket. 

Vår levemåte

jakt hobby levemåteVår menneskeart, Homo Sapiens, viser seg nå å være omtrent 300,000 år gammelt. I hele vår historie har vi vært avhengig av å kunne produsere for å overleve, og produksjonen av mat har selvsagt alltid vært det aller mest grunnleggende. Vi tenker vanligvis på jordbruk og tamdyr når vi snakker om matproduksjon, men ingen mennesker i verden var bønder før for 10,000 år siden. I Norge ble vi ikke bønder før for 6-8000 år siden.

I det aller meste av menneskets historie har vi altså fått alt kjøttet vi spiser fra jakt – det å være en jeger er noe som ligger veldig dypt inne i vår natur. Vi levde som en del av naturen, ikke som noe som stod utenfor den, og dyrene var ikke bare mat – de var våre slektninger i naturen. Med evolusjonsteorien har vi fått se at dette er mer riktig enn våre forfedre nok var klar over. Når du driver med jakt gjør du altså som mennesket har gjort gjennom det aller meste av vår historie; du gjør rett og slett som mennesker skal gjøre.

Tilbake til naturen

jakt hobby levemåte

Når du drar ut for å jakte drar du altså tilbake dit vi kommer fra, nemlig til naturen. Våre forfedre ville nok ikke ha forstått hva vi i dag mener med dette. For dem var vi en like naturlig del av naturen som hjorten og reinsdyret var. De første menneskene som kom til Norge kom sannsynligvis hit fordi de fulgte etter reinsdyrene som gradvis dro lengre mot nord fra kontinentet. Det er kanskje dette som virkelig gjør jakt til en livsstil og ikke bare en hobby. Man gjør det som virkelig faller naturlig for mennesket, nemlig å høste det vi kan fra naturen på en respektfull måte. Mennesker som er glade i jakt er nok på mange måter personer som føler denne tiltrekningen sterkere enn mange andre. Dette gjør jakt til noe mer enn tidsfordriv; det gjør det til den tilstanden vi føler at vi skal være i.